Hirdetés


A világ első uralkodója, akit szemből, háromnegyedes portréval ábrázoltak egy érmén!


A bejegyzés becsült olvasási ideje 3 perc

A világ minden tájáról összeszedhetünk különleges történeteket, érdekességeket, történelmi narratívákat, legendákat amik érmékhez, pénzhez, pénzveréshez kapcsolódnak. Kis-Ázsia azonban még ezek közül is kiemelkedik néhány dologban. “A világ legrégebbi érméje ( Lüd Birodalom )“, cikkemben olvashattok arról, hogy a legrégebbi érmék is erről a területről származnak ( bár akad szakértő, aki ezzel nem ért egyet ).

Az alábbiakban pedig röviden bemutatom nektek a Lükia-t  ( hettita nyelven Lukka, lük nyelven Trm̃mis, ógörögül: Λυκία, latinul: Lycia ), egy szintén Kis-Ázsiában ( félszigetszerű hegyvidék Kis-Ázsia délnyugati részén, a mai Törökország területén ) található “földrajzi egységet” ahol az első uralkodót szemből, “teljes arccal” ábrázoló érme került forgalomba. Illetve kapcsolódik még ehhez a területhez “Az első görögök, akiknek saját érméik voltak” cikk, bár az ebben a cikkben bemutatott Éjina egy sziget, és viszonylag messze van Lükiá-tól, azonban a görög, és macedón befolyási övezet mindenféleképpen közösnek tekinthető.

Lükia mint önálló földrajzi és politikai egység először az i. e. 13. század közepén tűnik fel hettita forrásokban. A terület őslakóiként a  milüák és szolümoszok népét említik. Ez a terület is folyamatos harcok helyszíne volt, földrajzi elhelyezkedése miatt, szinte minden korabeli birodalom meghódította. I. e. 546–545-ben a Perzsa Birodalom része lett a terület, Harpagosz egy hadjárata ért el sikert. A Milétosz által vezetett perzsaellenes felkeléstől ( i. e. 500 ) kezdve a lük tengerrész hadszíntérré vált, a görög–perzsa háborúk tengeri csatáinak jó része errefelé zajlott le. Lükia maga így hol a Déloszi Szövetség, hol Kária fennhatósága alá került, majd vissza Perzsiához.

Lycia elhelyezkedése. Anatólia / Kis- Ázsia a görög-római időszakban. 

III. Alexandrosz a makedón birodalom részévé tette, majd a diadokhosz-háborúkban a Ptolemaida Egyiptom tette rá a kezét. Később a Szeleukida Birodalom, majd annak gyengülésével más hellenisztikus államok következtek. Még később a Szászánida Birodalmat Rodosz váltotta fel. i. e. 200 táján a lükiai városkirályságok szövetségbe tömörültek. Hat nagyobb és tizenhét kisebb település hozta létre, vezetője Patara. A szövetségi tanácsban és a gyűlésekben a városok egyenként képviseltették magukat. A rodoszi fennhatóság a lakosság erős ellenállásába ütközött, így Róma i. e. 169-ben, a harmadik makedón háború után szabadnak nyilvánította. Ettől kezdve a lük szövetség önálló államként funkcionált. I. e. 78-ban Quintus Servilius Caepio (a quaestor Q. S. Caepio fia) lerombolta Olümposzt, i. e. 42-ben Marcus Iunius Brutus feldúlta Patarát, 43-ban Claudius Lycia-Papmphylia néven római provinciává szervezte a területet.

Élő személyeket ábrázoló valódi érmeportrékat, általában a hellenisztikus korszakban kezdték el ábrázolni, szemben az addigi “istenség” ábrázolásokkal. Ezeket a tabukat Nagy Sándor hódításai után kezdték figyelmen kívül hagyni. Azonban a történetünkben szereplő lükiai dinsztiák voltak az igazi úttörők. Ők ábrázolták elsőként az uralkodóik, szatrapáik portréját szemből, nem pedig csak oldalról, már az ie. V. század utolsó negyedében. Sőt kifejezetten fejlett, és innovatív portrékat készítettek, köztük Periklésznek ezt a figyelemreméltó háromnegyedét balra néző portréját, vastag szakállal, hullámos hajjal. Íme:

 

Tudtad? ( történelmi érdekességek )

A reneszánszkori Velencében egy erőszakot tévőnek kétféle büntetési lehetőséget kínáltak. Az első szerint börtönbe mehetett, és büntetést kellett volna fizetnie, a másik szerint feleségül kellett vennie a megerőszakolt nőt. A férfik általában a  házasságot választották.

DYNASTS of LYCIA. Perikles. i.e. 380-360 körül, CNG-érmék Érme a CNG-érmékből, A kép forrása: wikimedia.org

Perikles ( i.e. 375-360 ) Lükia utolsó királya volt, természetesen nem azonos az athéni Periklészszel ( ógörögül: Περικλής, jelentése „dicsőséggel övezett”, Athén, i. e. 495 – Athén, i. e. 429, görög államférfi, szónok, uralkodó és hadvezér. ) Ezeket az újításokat valószínűleg a korabeli szirakúzai pénzverés ihlette, de addig még soha nem ábrázoltak ily módon élő királyt.  Míg a vésnök hű maradt arcvonásaihoz, Perikles haját úgy vésték, hogy úgy tűnik, szabadon fújja a szél, utalva arra, hogy több, mint egyszerű halandó. Fejdísz nélkül ábrázolják, ahogy a lyciai korábbi portrékon is szerepelt, ami talán a perzsa uralomtól való függetlenségére utal. Az érmeművészet ezen újításai véget is értek, amikor a kariai Mausolos a Szatrapák lázadása keretében meghódította Lykiát ie. 360-ban.

A fenti érme, és azonos időkből származó érmék, ritka, értékes érmének számítanak. Íme néhány aukciós ár, ebben a témában:

Heritage World Coin AuctionsNYINC Signature Sale 3061, 2018. január 7-8. 29240. tétel, Megvalósult ár: 3200 $ ( jelenlegi árfolyamon kb.: 1 millió 216 ezer Ft )

Nomos AG, aukció 19., 2019. nov. 17., 165. tétel, Megvalósult ár: 3400 CHF, svájci frank ( jelenlegi árfolyamon kb.: 1 millió 348 ezer Ft )

Hirdetés


Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?


Legfrissebb bejegyzések