Hirdetés


Madagaszkár pénztörténete ( a szigetország, ahová a Harmadik Birodalom deportálni akarta a zsidókat )


A bejegyzés becsült olvasási ideje 6 perc

Madagaszkár pénztörténete érdekes fejlődésen ment keresztül az idők során. Itt van néhány fontos szakasz az ország pénzügyi történelméből.

Madagaszkár ( régebbi nevén: Malgas Köztársaság, malgasul: Repoblikan’i Madagasikara, franciául: République de Madagascar ) szigetország az Indiai-óceánon, az afrikai kontinens délkeleti partjánál.

 1. Középkor és korai modern idők: A 16. és 19. században Madagaszkárban a barter rendszert használták, azaz az áruk cseréjét más árukra alapozták. Egyes törzsek és területek saját kismértékű értékesítési eszközöket is használtak.
 2. Francia gyarmatosítás és Frank kötvények ( 1895-1961 ): 1895-ben a Franciaország gyarmatosította Madagaszkárt. A gyarmati időszak alatt a francia frank vált a hivatalos pénznemmé, és francia pénzérméket és bankjegyeket használtak a kereskedelmi tevékenységek során.
 3. Függetlenség és Malagasy frank ( 1961-2005 ): 1960-ban Madagaszkár függetlenné vált Franciaországtól, és az ország új pénzneme a Malagasy frank lett. Ezek voltak az első madagaszkári pénzérmék és bankjegyek, amelyek az ország függetlensége után jelentek meg.
 4. Ariary bevezetése ( 2005-től ): 2005-ben Madagaszkár megváltoztatta hivatalos pénznemét az ariary-ra ( rövidítve MGA ). Az ariaryt a malagasy frankkal váltották fel az ország kormánya által a gazdasági és pénzügyi reformok részeként. Az ariaryt további kisebb egységekre ( iraimbilanja ) osztották.

Az ország pénzügyi története továbbra is változik az idő múlásával, attól függően, hogy milyen gazdasági és politikai változások történnek Madagaszkáron.

Középkor és korai modern idők

A Középkor és korai modern idők Madagaszkár pénztörténetében az ország gazdasága és kereskedelme meglehetősen egyszerű volt, és a barter rendszer volt a jellemző. Ez a korszak a 16. és 19. század közötti időszakot foglalja magában, mielőtt a franciák megszállták és gyarmatosították volna a szigetet.

A barter rendszer lényege az volt, hogy az áruk cseréjét más árukra alapozták. Egyes törzsek és területek kifejezetten saját értékesítési eszközöket használtak az áruk cseréjére. Ezek a kismértékű pénzek általában a helyi közösségek számára tették könnyebbé az áruk és szolgáltatások cseréjét.

A barter rendszer a következők miatt volt előnyös Madagaszkár számára:

 1. Kulturális sokféleség: A sziget sokféle törzset és közösséget foglalt magában, amelyeknek különböző gazdasági szükségleteik és termelési készségeik voltak. A barter lehetővé tette számukra, hogy egyszerűen kicseréljék a termelési feleslegüket olyan árukra, amiket nem tudtak helyben előállítani.
 2. Hiányzó központi kormányzás: A központi kormányzás hiánya miatt az országban nem volt egységes pénzrendszer vagy központi bank. Ezért a barter rendszer sok esetben hatékonyabb és gyakorlatiasabb volt a kereskedelemben és az értékmegőrzésben.

A barter rendszer azonban nem volt mentes kihívásoktól:

 1. Korlátozott mobilitás: A barter rendszer korlátozta a távoli kereskedelmet, mivel nehéz volt áruk hordozására hosszú távolságokon keresztül. Ez korlátozta a különböző területek közötti gazdasági kapcsolatokat.
 2. Értékstabilitás problémák: Az áruk értéke és kereskedelmi ára szubjektív volt, és függött a helyi kereslet-kínálat viszonyoktól. Ennek eredményeként néha nehezen állapítható meg az áruk tényleges értéke.

A barter rendszer a középkor és korai modern időkben Madagaszkár gazdasági életének alapját jelentette. Az ország gazdasági fejlődése és kereskedelme azonban nagyban megváltozott a későbbi évszázadokban, amikor az európai gyarmatosítók megjelentek a szigeten, és új gazdasági rendszerek és pénzügyi struktúrák jöttek létre.

Francia gyarmatosítás és Frank kötvények ( 1895-1961 )

A Francia gyarmatosítás és a Frank kötvények időszaka Madagaszkár történetében a 19. és a 20. század eleje közé esik. 1895-ben a Franciaország  végleg elfoglalta ( 1883-ban elsőként a sziget északi partvidékét, és Antsiranana ( Diego Suarez ) várost csatolták Franciaországhoz ) és gyarmatosította Madagaszkárt, és innentől az országot hivatalosan a “Madagaszkári Köztársaság” néven ismerték. Ezen időszak alatt a franciák jelentős gazdasági és politikai ellenőrzést gyakoroltak az ország felett.

Francia csapatok partraszállása Madagaszkáron. ( A kép forrása: Capitaine Humbert († 1921) – Musee de l’Armee fényképe, 1895.  )

A Francia gyarmatosítás hatására a francia frank vált a hivatalos pénznemévé Madagaszkáron. A francia frankot ebben az időszakban használták a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek során az egész gyarmati területen. A francia pénzérméket és bankjegyeket használták a fizetőeszközként az országban. Ezen kívül a franciák bevezették a Frank kötvényeket is Madagaszkáron. A kötvények adósságjegyek voltak, amelyeket az ország kormánya bocsátott ki. Ezeket a kötvényeket használták a központi kormányzat és más intézmények finanszírozására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a gazdaság fellendítésére.

1 Franc, Szabad Franciaország ( 1940-1945 ), 1943 ( A kép forrása: numista.com )

A Frank kötvények és a francia frank használata azonban nem volt mindig pozitív hatással Madagaszkárra. Az ilyen pénzügyi mechanizmusok sok esetben a gyarmatosító hatalom ( Franciaország ) előnyére működtek, és nem feltétlenül szolgálták az ország népének érdekeit. Az ellenőrző hatalom gyakran a gazdasági és politikai szempontból kedvezőbb feltételeket teremtett magának az adósság és a kereskedelem területén, ami súlyos hátrányokat jelentett Madagaszkárnak.

Érdekesség: A második világháború idején madagaszkári katonák is harcoltak Franciaországban, Marokkóban és Szíriában. Franciaország megtámadása előtt a németek azt tervezték, hogy az összes európai zsidót Madagaszkárra deportálják. Ez volt a „Madagaszkár-terv”( wd ). A tervezett akcióra soha nem került sor. Amikor Franciaország vereséget szenvedett Németországtól, Madagaszkárt is a Vichy-kormány igazgatta. Az a veszély fenyegetett, hogy Japán tengeralattjáró-támaszpontot létesít a helyi hatóságok jóváhagyásával. Hogy ezt megakadályozzák, brit csapatok az Ironclad hadművelet keretében hat hónap leforgása alatt elfoglalták a sziget stratégiai jelentőségű pontjait, majd átadták azokat a szabad francia haderőnek ( Forces françaises libres, FFL ).- wikipedia.org

Ezen időszak végén azonban növekedett a függetlenségre és a gyarmati fennhatóság megszüntetésére irányuló törekvések az országban. Végül, 1960-ban, a Francia Közösség részeként, Madagaszkár függetlenné vált Franciaországtól, és új korszak kezdődött az ország történetében. Az új korszakban új pénzügyi és gazdasági rendszerek jöttek létre, és Madagaszkár meg kezdte a saját gazdasági és pénzügyi fejlődését független nemzetként.


Tudtad? ( történelmi érdekességek )

A Bastille ostroma ( 1789. július 14. ) idején összesen csak 7 fogoly volt bebörtönözve. Közülük négyen váltóhamisítók voltak, ketten elmebetegek, a hetediket pedig a szexuális perverziói miatt zárták be.

Függetlenség és Malagasy frank ( 1961-2005 )

A Függetlenség és a Malagasy frank időszaka Madagaszkár történetében 1960-ban kezdődött, amikor az ország függetlenné vált Franciaországtól. Az 1960-as évek elején a Francia Közösség tagjaként Madagaszkár önálló állam lett, és az ország kormánya létrehozta saját pénznemét, amelyet a “Malagasy frank”-nak neveztek el. Ez a pénznem helyettesítette a korábbi francia frank használatát.

Philibert Tsiranana és Michel Debré megállapodást ír alá a Madagaszkár Köztársaság függetlenségéről. A kép forrása: Franciaország. – https://archive.org/details/TheMalagasyRepublicHourOfIndependence  A Madagaszkári Köztársaság; a függetlenség órája. New York: 1960.

A Malagasy frank kibocsátása 1965-ben kezdődött meg, és a pénzérméket és bankjegyeket a République Malgache ( Madagaszkári Köztársaság ) jegyezte ki. Az új pénznemmel együtt Madagaszkár az önálló gazdasági és pénzügyi politikát kezdett folytatni, és ezzel jelentősen növekedett a nemzeti identitás és szuverenitás érzése az országban.

A Malagasy frank létrehozása több pozitív hatással járt az ország gazdaságára és társadalmára:

 1. Gazdasági szuverenitás: Az új pénznem bevezetése lehetővé tette Madagaszkár számára, hogy saját gazdasági politikákat alakítson ki az infláció, a kamatlábak és az adók terén. Az ország kormánya így jobban képes volt igazodni a gazdasági környezethez és a belső igényekhez.
 2. Nemzeti identitás megerősítése: A Malagasy frank bevezetése segített megerősíteni az ország nemzeti identitását és kultúráját. A saját pénznem használata hozzájárult a függetlenség érzésének erősítéséhez a lakosság körében.
 3. Pénzügyi stabilitás: Az új pénznem lehetővé tette az ország számára, hogy jobban ellenőrizze pénzügyi politikáit és gazdasági stabilitást érjen el a nemzetközi pénzügyi piacokon.

Azonban a Malagasy frank bevezetése nem volt mentes kihívásoktól sem. Az új pénznemnek kellett megküzdenie az infláció és a gazdasági instabilitás kihívásaival, és a nemzetközi pénzpiacokon is szembesült nehézségekkel. A gazdasági fejlődés lassú volt, és a gazdasági egyensúly fenntartása időnként nehézkes volt az ország számára. A Függetlenség és a Malagasy frank időszaka azonban fontos mérföldkő volt Madagaszkár történetében, és az ország folytatta fejlődését és gazdasági szuverenitását az elkövetkező években és évtizedekben.

Madagascar 5000 Francs 1966, A kép forrása: katzauction.com

Ariary bevezetése ( 2005-től )

Az Ariary bevezetése Madagaszkáron 2005-ben történt, amikor az ország új pénznemet vezetett be, hogy helyettesítse a korábbi Malagasy frankot. Az Ariary ( MGA ) nevű új pénznem bevezetésének célja az volt, hogy további gazdasági és pénzügyi reformokat hajtsanak végre, valamint megerősítsék az ország gazdasági stabilitását és versenyképességét.

Az Ariary bevezetése az alábbiak szerint történt:

 1. Váltás az Ariary-ra: Az Ariary nevű pénznemet 1961-ben eredetileg 1/5 arany franknak vezették be, és részben használták a Malagasy frank helyettesítőjeként. Azonban 2005-ben a malagasy kormány úgy döntött, hogy az Ariary-t teljes körűen bevezetik a pénzügyi rendszerbe. Az 1 Ariary 5 Malagasy franknak felelt meg, vagyis az új pénznem névértéke ötödannyi volt az előzőnél.
 2. Átszámítás és tájékoztatás: Az Ariary bevezetését megelőzően az ország kormánya kiterjedt tájékoztató kampányokat folytatott az állampolgárok és az üzletek számára, hogy megértsék az új pénznem bevezetését és a pénznemváltást. Az ország különböző szegmenseiben szórólapokkal, hirdetésekkel és más kommunikációs eszközökkel tájékoztatták az embereket az átszámításról és az Ariary-val való fizetés fontosságáról.
 3. Bankjegyek és érmék bevezetése: Az Ariary bevezetésével új bankjegyek és érmék jelentek meg. Ezek a pénzérmék és bankjegyek Madagaszkár különböző értékeket képviselték, és az Ariary-t és az Iraimbilanja-t ( az Ariary egyharmada ) használták fizetőeszközként.

100 ariary, 2017

Az Ariary bevezetése pozitív hatással volt az országra:

 • Az új pénznem erősítette Madagaszkár gazdasági szuverenitását és stabilitását.
 • Az átláthatóbb és egyszerűbb pénzügyi rendszer létrejöttének eredményeként az üzletek és az állampolgárok számára egyszerűbb és hatékonyabb lett a pénzkezelés.
 • Az Ariary-val való fizetés megkönnyítette a kereskedelmet és az üzleti tevékenységet, mind a hazai, mind a nemzetközi szinten.

Az Ariary bevezetése jelentős mérföldkő volt Madagaszkár gazdasági és pénzügyi történetében, és az ország gazdasága és pénzügyi rendszere továbbra is folyamatosan fejlődik az elkövetkező években.

A cikket írta: ChatGPT ( OpenAI mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot )

Hirdetés


Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?


Legfrissebb bejegyzések