Kik gyártják Magyarországon, a pénzt? ( bankjegyeket és érméket )

Hirdetés

Kik gyártják Magyarországon, a pénzt? ( bankjegyeket és érméket )

Tudtad? ( történelmi érdekességek )

A középkori udvari divat gyakran minden volt, csak kényelmes és praktikus nem. Kiválóan példázzák ezt a korszakról készült képeken gyakran látható hosszú orrú cipők, amelyekben járni is alig lehetett. 1366-ban V. Károly francia király kísérletet is tett eme eszement hóbort felszámolására és betiltotta az ilyesfajta cipők gyártását, azt remélve, hogy a készletek elapadásával a divat is átalakul – utólag azonban tudjuk, hogy törekvéseit kevés siker koronázta.

Hirdetés


A bejegyzés olvasási ideje, körülbelül: 3 perc

Mely szervezetek vesznek részt a forintbankjegyek gyártásában?

A forintbankjegyek nyomtatását az MNB megrendelésére az MNB 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Pénzjegynyomda Zrt. végzi. A bankjegyek előállításához szükséges papírt a Pénzjegynyomda Zrt. tulajdonában álló Diósgyőri Papírgyár Zrt. gyártja. Mindkét szervezet hosszú ideje vesz részt a készpénz gyártásában. A Diósgyőri Papírgyárnak, mint az ország legrégebbi, ma is működő papírgyárának a hagyományai több mint 200 évesek. A Pénzjegynyomda Zrt. pedig az 1920-as évektől kezdődően gyárt bankjegyeket, így természetesen már az első forintbankjegyek is náluk készültek el.

Mely szervezet gyártja a forintérméket?

A forintérmék verését az MNB megrendelésére az MNB 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Magyar Pénzverő Zrt. végzi. A cég e tevékenységét az 1920-as évektől kezdődően végzi, így már az első forintérmék is náluk készültek el.

A jegybank készpénzzel kapcsolatos tevékenysége

A gazdaság készpénzellátásának biztosítása és a készpénzfizetésekbe vetett bizalom fenntartása a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai közé tartozik. Ennek érdekében a jegybank:

  1. A gazdaság készpénz-keresletének kielégítése érdekében dönt a forint címletkínálatáról, bankjegyeket, érméket gyártat és hoz forgalomba, valamint készpénzkészleteket tart;
  2. Folyamatosan ellenőrzi a forgalomban lévő készpénz minőségét, kiselejtezi az elhasználódott fizetőeszközöket;
  3. Gondoskodik a forintbankjegyek és -érmék hamisítás elleni védelméről;
  4. Szabályozza, ellenőrzi és szakmailag támogatja a jegybankon kívüli készpénzforgalmazás és -feldolgozás folyamatait.

1. Az MNB a pénzkibocsátás kizárólagos jogosultjaként végzi a készpénz előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos teendőket. A forgalom bővülése és az elhasználódott fizetőeszközök pótlása miatt szükséges új bankjegyeket és érméket kétoldalú szerződések alapján jelenleg a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő Zrt. gyártják. A bankjegyek és érmék elsősorban a jegybank nagybani forgalmazási tevékenységén keresztül kerülnek forgalomba. A forgalmazás alapjául az szolgál, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi számlát vezet a hitelintézetek és a posta számára, melyek – jellemzően készpénzlogisztikai közvetítő vállalkozások közreműködésével – számlájuk terhére készpénzt vesznek fel a jegybanktól, illetve számlájuk javára készpénzt fizetnek be.

A címletskála módosítására bár nem túl gyakran, de szükség van. Ilyen intézkedés volt legutóbb az 1 és 2 forintos címletek megszüntetése és a 200 forintos bankjegy érmére cserélése. A jegybank mindkét esetben a gazdaság egészét figyelembe véve döntött és ezek a döntések jelentős megtakarításokat eredményeztek.
A jegybank a készpénzforgalom mindenkori zavartalanságának biztosítása, ill. az esetleges rendkívüli helyzetek kezelése érdekében tartalék készpénzkészleteket is tart.

2. A forgalomban lévő készpénz megfelelő minőségének megőrzése érdekében az MNB a hozzá beérkezett bankjegyeket korszerű bankjegyfeldolgozó gépek segítségével feldolgozza, vagyis számszerű ellenőrzés után valódiság és forgalomképesség szerint osztályozza. A forgalomképtelen, selejtnek minősített bankjegyeket a jegybank a bankjegy-feldolgozási folyamat részeként folyamatosan megsemmisíti, a jó minőségűeket pedig a gazdaság szereplőinek szükségletei szerint visszaforgatja. Statisztikailag minden esztendőben valamennyi forgalomban lévő bankjegy legalább egy ízben megfordul a jegybankban.

3. A jegybank végzi a fizetőeszközök védelmi elemeinek folyamatos fejlesztését, kutató-fejlesztő munkában feltárja a bankjegybiztonsági elemek korszerű, nemzetközileg is bevált és költséghatékony megoldásait, valamint az előforduló hamisgyanús forint-, illetve külföldi bankjegyek és érmék szakértői vizsgálatát. A hamisítás elleni küzdelem jegyében együttműködik a bűnüldöző szervekkel, illetve a bankjegyvédelmi technológiai fejlesztéseket végző nemzetközi szervezetekkel. E tevékenység a készpénzbe vetett bizalom szempontjából kiemelt jelentőségű.

4. A jegybank részt vesz a hazai készpénzforgalom szabályozásában és ellenőrzésében: MNB rendeleteket bocsát ki, ajánlásokat fogalmaz meg, ismeretterjesztő tevékenységet végez. 2008-ban az MNB megújította készpénzes stratégiáját. Ennek keretében több területen is átfogó változások indultak el, melyek nemzetgazdasági szempontból hatékonyabb, ugyanakkor megbízhatóbb készpénzellátáshoz és a készpénzes szféra működéséhez jobban illeszkedő szabályozási környezethez vezetnek. A már említett címletskála racionalizálás mellett így a készpénzes szféra hazai gyakorlatának sajátosságai miatt az aktuális szabályozási környezet megújítása időszerűvé vált: Magyarországon a hitelintézetek, a posta illetve az általuk megbízott készpénzlogisztikai szolgáltatók ( pénzfeldolgozó szervezetek ) jogosultak a bankjegyek és érmék minőségének ellenőrzésére és – a megfelelő minőségűek – forgalomba történő visszaforgatására. A készpénz megfelelő minőségének biztosítása érdekében az MNB felülvizsgálta a bankjegy-visszaforgatásra vonatkozó szabályozási környezetet: rendeleteiben a korábbi, jellemzően adminisztratív előírásokat – európai mintára – szigorú szakmai és technológiai kritériumokkal váltotta fel.

Hirdetés

A készpénz-visszaforgatásban érintett szervezetek számára az MNB műszaki, szakmai támogatást nyújt, továbbá a hitelintézeti, pénzfeldolgozói szféra számára állandó konzultatív fórumot tart fenn, ahol a készpénzzel kapcsolatos témák kerülnek megvitatásra, illetve a szféra kifejtheti véleményét az egyes jegybanki intézkedésekkel kapcsolatban.

Az alábbi videóban, a forintbankjegyek gyártási folyamatát kísérhetjük végig.

Ebben a videóban pedig  a Magyar Pénzverő Zrt.-ről tudhatunk meg érdekességeket. A videó ugyan 2014-ben készült, de azért még jelenleg is “hitelesnek” tekinthető. ( pld.: a videóban található gyártási folyamatok jelentősen nem változtak )

Forrás: https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/bankjegy-es-ermegyartas

HASONLÓ BEJEGYZÉSEK EBBEN A TÉMÁBAN
Numizmatika fogalma, rövid története

A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. Habár a numizmatika művelői, a numizmatikusok eredetileg a régi érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük ma már kiterjed >>>

A valaha talált legnagyobb náci kincs rövid története

A második világháború végén az amerikai hadsereg hatalmas aranykincsre bukkant a németországi Merkers melletti elhagyott bányában . 1945. április 4-én az amerikai hadsereg >>>

Néhány érdekesség a chilei peso-ról!

Chile, Dél-Amerika egyik stabil, vezető gazdasági hatalma. Egy hosszú "földsáv", amely az Andok hegyvonulatai, és a Csendes-óceán között helyezkedik el,  >>>

Azerbajdzsán 500 manatos emlékbankjegyet bocsátott ki.

Azerbajdzsán Központi Bankja november 4-én  500 manatos emlékbankjegyet vezetett be. A bankjegy, az azerbajdzsáni hadsereg 44 napos honvédő háborújának állit emléket, amit a >>>

Hirdetés

Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?