Hirdetés


Kitépték a nyelvét, ő mégis “beszélt” tovább! ( Giordano Bruno )


A bejegyzés becsült olvasási ideje 5 perc

Giordano Bruno élete sok tekintetben egy páratlan kaland volt a gondolkodás és tudomány világában. 1548-ban született az olaszországi Nolában, és a Rómában, 1600. február 17-én bekövetkezett halála után a történelem egyik legkonokabb és legellentmondásosabb alakjává vált.

( A kép forrása: faceboook.com )

Giordano Bruno, a domonkos szerzetes, filozófus, csillagász, matematikus, költő és hermetikus okkultista, az utazó

Bruno nem csupán egyházi hivatást választott magának, hanem életét a gondolkodás, a tudomány, a filozófia és a művészetek szolgálatába állította. Domonkos szerzetes volt, de nem korlátozódott vallási témákra; filozófiai, csillagászati, matematikai és hermetikus okkultista munkássága is kiemelkedő volt. Korszakának egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon, és hatása érezhető a későbbi tudományos és filozófiai gondolkodásra, valamint az európai liberális mozgalmakra. Leghíresebb és legprovokatívabb elméletei közé tartozik az univerzum végtelenségéről és a sokféle világ létezéséről szóló tanítása, melyekben elutasította a hagyományos, Föld-központú világképet, és túllépett a Kopernikusz-féle heliocentrikus modellen is, amely még mindig véges világképet feltételezett. Műveit több nyelven írta, például olaszul és latinul, és nem csupán filozófiai műveket, hanem színdarabokat és verseket is alkotott. 1582, és 1592 között bejárta egész Európát,  a kontinens szinte minden nagyvárosában élt kisebb-nagyobb ideig.

Vissza Itáliába

Számtalan utazás ( Genf, Anglia, Franciaország ) után, végül 1590-ben Frankfurtba érkezett, ám a város szenátusa visszautasította kérését, hogy a helyi nyomdásznál szállhasson meg. Azonban a karmelita kolostor vendégszeretettel fogadta, mivel az nem tartozott a világi joghatóság alá. Itt talált menedékre, és 1591-ig élt Frankfurtban, ahol főleg írással foglalkozott. Rendszeresen látogatta a helyi könyvvásárt is, ahol kiadót talált művei számára, melyeket egy évvel később bemutatott. 1591-ben három műve jelent meg, ezeket hívják frankfurti verseknek, és filozófiai kutatásainak csúcspontját képezik. Az egyik frankfurti könyvvásáron, egy padovai látogatót, Giovanni Mocenigót ( nem róla van szó: Giovanni Mocenigo ) annyira lenyűgözte két írása, hogy meghívta őt házitanítónak Velencébe. Giordano Bruno visszatérése Itáliába nem kizárólag Mocenigo ajánlatától függött, és igen sokáig gondolkozott is rajt, de végül elfogadta a patrícius vendégszeretetét, és visszatért Itáliába. Utólag tudjuk, hogy ezzel élete egyik legnagyobb hibáját követte el.

Az áruló Mocenigó

1591 augusztusában érkezett vissza Itáliába, egész pontosan Velencébe. Egy olyan időszakban, amikor az inkvizíció hatalma és szigorúsága látszólag csökkent, és a Velencei Köztársaság, mint az Appennini-félsziget legliberálisabb állama, vonzotta őt. Ez a tévedés végzetesnek bizonyult számára, mivel a korábbi tapasztalatai alapján úgy gondolta, hogy a tolerancia és a szabadság légköre, és “mecénása”, Mocenigo megóvja őt az egyházi üldöztetéstől. Egy ideig valóban Mocenigo házitanítója volt, ám miután összekülönböztek, Giordano Bruno bejelentette, hogy elhagyja Velencét. Mocenigo, az egykori “rajongó”, annyira bosszús lett emiatt, hogy jelentést tett róla a velencei inkvizíciónak. 1592 májusában le  is tartóztatták istenkáromlás és eretnekség vádjával, majd az inkvizíció börtönébe vitték.

A mecénás egy olyan személy vagy intézmény, aki pénzügyi támogatást nyújt művészeknek, íróknak, tudósoknak vagy más alkotóknak, hogy lehetővé tegye számukra művészi vagy tudományos tevékenységüket. A mecénások gyakran támogatják kulturális és művészeti projekteket, épületek, kutatások vagy más kreatív törekvések megvalósítását, hozzájárulva ezzel az emberi kultúra és tudás fejlődéséhez.

A per, ami 7 évig tartott ( 1593-1599 )

A velencei per során számos vádpont merült fel ellene, beleértve a vallás megvetését, Krisztus istenkáromló véleményeit, a transzszubsztanciáció tagadását, Mária szüzességének megkérdőjelezését, az egyház dogmáinak elutasítását, valamint az örök világ és a végtelen világok hitét. Ráadásul foglalkozott jóslással és mágikus művészettel is. Bruno egy ideig ügyesen védekezett, filozófiai jellegűnek nevezte egyes álláspontjait, másokat tagadott, és beismerte, hogy bizonyos dogmatikus kérdésekben kétségei voltak. Kihallgatásai során visszavonta utolsó írásait és hajlandó volt eskü alatt „tévedéseit” megtagadni, remélve a szabadon bocsátást. De az eset túl érzékeny és összetett volt a velencei hatóságoknak. Szeptember 17-én Rómából érkezett kérvény, hogy Velence adja ki Brunot római vizsgálatra. A vádlott társadalmi befolyása és az ellene felhozott eretnekségi vád olyan nagy volt, hogy a velencei inkvizíció, némi habozás után, végül átadta őt a római hatóságoknak. A per tehát folytatódott, a római Szent Inkvizíció Törvényszéke előtt ( VIII. Kelemen pápa volt ekkor az egyház feje ). Vádlói innentől, az inkvizítorok “legjobbjai” lettek, vagyis sorsa megpecsételődni látszott, hacsak nem hajlandó “meghajolni” vádlói előtt. Sajnos sem a nyolc vádpontot tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma, nem maradt fenn írásos formában az utókorra. Így teljes részletességgel nem ismerjük a pert, és annak jegyzőkönyvét.


Tudtad? ( történelmi érdekességek )

1816-ban nem volt nyár a Földön. A "Dido building Carthage" című William Turner festményen egy szokatlanul ragyogó Napot láthatunk. talán a művész így próbálta meg ábráozlni az indonéz Tambora vulkán kitörése miatt keletkező szokatlan fényhatásokat. 1815 áprilisában szokatlan természeti katasztrófa következett be a Földön: a Tambora vulkán kitörése annyi gázt és hamut lövellt a légkörbe, ami éghajlatváltozást okozott az egész bolygón. 1816-ot ezért nyár nélküli évnek nevezik, és a mai napig ez volt a leghidegebb év az emberiség történelme során, amióta csak dokumentáljuk az időjárási megfigyeléseket. A hőmérséklet világszerte csökkent, ami hatalmas terméskiesést, állatpusztulást és globális élelmiszerhiányt okozott. A tudósok szerint az abnormális hideg oka az 1815-ös indonéz vulkánkitörés, valamint számos más nagyobb kitörés volt 1808 és 1814 között. A légkörben felhalmozódott jelentős mennyiségű hamu következtében kevesebb napfény jutott át a sztratoszférán. Több hónapba telt, mire a hamu teljesen szétterjedt a Föld légkörében, így az 1815-ben bekövetkezett hatalmas kitörés hatása ebben az évben még nem is volt igazán észlelhető Európában, 1816 márciusában azonban már annál inkább, amikor nem érkezett a tavasz, hanem továbbra is szokatlanul télies maradt a hőmérséklet. Áprilisban és májusban rengeteg hó, eső és jégeső esett, júniusban és júliusban pedig nulla fok alatti hőmérsékletek voltak az Egyesült Államokban: New Yorkban és New Englandben a hó is esett. Németországot szokatlanul erős viharok sújtották ebben az évben, sok folyó kiöntött, Svájcban pedig az év minden hónapjában esett a hó.

A transzszubsztanciáció egy fogalom a katolikus teológiában, amely az eucharisztia misztériumában szerepel. Eszerint az eucharisztikus kenyér és bor valóságosan átváltozik Jézus Krisztus teste és vérevé, miközben a kenyér és bor külső megjelenése változatlan marad. Ez a tanítás alapvető fontosságú a katolikus hitben az eucharisztia szentségének értelmezésében.

Bruno az Inkvizíciós Bizottság előtt. Ettore Ferrari ( 1848–1929 ) historizáló domborműve ( A kép forrása: wikipedia.org )

Giordano Bruno, aki nem hajlandó “meghajolni” 

Egyes források szerint a per során Giordano Bruno azzal a kijelentésével haragította fel leginkább az egyházat, hogy a kor primitív optikai eszközeivel is jól látható csillagok valójában távoli Napok, melyek körül bolygók keringhetnek, amelyeken a Földihez hasonló élet is lehetséges, majd kifejtette, hogy Krisztus nem Isten, hanem egy mesteri varázsló, aki az embereket manipulálta, s ezért joggal akasztották fel, nem keresztre feszítették. Az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is szerepelt, hogy a vádlott “megbánás nélkül, hajthatatlanul és mereven” kitart eretneksége mellett. A halálra ítélő döntés közlésének pillanatában Bruno egy szót sem ejtett, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben. “Lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt.” Brunot még nyolc napig fogva tartották, lehetőséget adva neki a tévedések visszavonására; de mindez hiábavalónak bizonyult. Nyolc nap után, egyes beszámolók szerint, a máglyára küldés előtt kitépték a nyelvét, hogy ne tudja halála előtt veszélyes tanait hangoztatni. A Kitépték a nyelvét, ő mégis “beszélt” tovább! cím, egyfajta filozófiai asszociáció arra, hogy maga a személye az, ami nyelv nélkül is  “beszélt” tovább. Ugyanakkor korabeli leírásokból azt is tudjuk, hogy voltak a “nézők” között olyanok, akik mindvégig hallották Giordano Brunot beszélni. A nézetei, szabad gondolatai mellet végletekig kitartó filozófus, végül lángok és kínok között hunyt el 1600. február 17-én, Rómában, a Campo de’ Fiorin.

Az “aszociáció” szó a “társítás” vagy “kapcsolat” értelmében használatos, különösen a pszichológiában és a szociológiában. Ez a fogalom azt jelenti, hogy egy gondolat, érzés vagy emlék kapcsolódik egy másikhoz az agyban vagy az emberi elmében. Az aszociációk gyakran alapulnak az emlékezeten, a tanuláson és az élményeken, és befolyásolják a gondolkodást, az érzelmeket és a viselkedést. Az aszociációk fontosak az emlékezetképzésben, az érzelmi feldolgozásban és az információfeldolgozásban.

Giordano Bruno utolsó pillanatai

 “Az a fontos, hogy mindenki tegye meg, amit megtehet”

Nézetei a vallásról, és annak szembeállítása a világi nézetekkel, abban a korban amiben élt, “életveszélyes” volt. Mindazonáltal, némelyik kijelentése, a mélyen hívő keresztényeket, akár még napjainkban is sértené. Halála után szellemisége azonban tovább élt, megvilágítva a tudás és az emberi gondolkodás örök vitáját. Egy neki tulajdonított idézetben, amit én is gyakran “használtam” az életem során, egyszerűen foglalja össze, mit kell tenni-e egy embernek…. “az a fontos, hogy mindenki tegye meg, amit megtehet

Hirdetés


Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?


Legfrissebb bejegyzések