Hirdetés


Az augustalis ( II. Frigyes, német-római császár, középkori aranyérméje római stílusban. )


A bejegyzés becsült olvasási ideje 4 perc

II. Frigyes, a Hohenstaufen-ház tagja és Szicília királya, rendkívüli lépést tett, amikor arany érméket kezdett veretni 1231-ben. Ez azért volt különleges, mert sok évszázadon keresztül a keresztény Nyugatot kizárólag ezüstpénzek formálták. II. Frigyes arany érmei, az úgynevezett augustalisok voltak: a kép minősége és a bélyegzés egyedülálló volt a korában. Az augustalisok rendkívüli érmék voltak, amelyeket egy rendkívüli uralkodó vert.

1197-ben II. Frigyes háromévesen követte apját, VI. Henriket, Szicília királyaként. A szicíliai normann királyság 1194-ben került a Hohenstaufen-dinasztiához, és így a Szent Római Birodalomhoz VI. Henriknek Konstanzszal, II. Roger szicíliai király lányával kötött házassága révén. Voltaire így jellemezte ezt a birodalmat „sem nem szent, sem nem római, sem nem birodalom”. A birodalom felölelte a mai Ausztriát, Csehországot, Kelet-Franciaországot, Németországot, Olaszország nagy részét, Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot, Szicíliát és Svájcot. II. Frigyes  szorosabban kötődött Szicíliához, mint a germán területeihez, és még életében a kor egyik legmodernebb államává tette. Ennek részeként 1231-ben forgalomba hozott egy új arany érmét. A bélyegző szerszámok nagy száma és a fele értékű érmék bélyegzése arra utal, hogy II. Frigyes nem pusztán reprezentációs céllal verett augustale-t. Az érméket halála után is verették 1266-ig, és főként Olaszországban és Szicíliában voltak forgalomban.

ITALY. SICILIA. EDERICO II, 1197-1250. Augustalis, Messina ( A kép forrása: numisbids.com )

II. Frigyes a sólymával. De arte venandi cum avibus ( A madarakkal való vadászat művészete) című könyvből Egy kéziratból a Biblioteca Vaticana, Pal. lat 1071, fol. 1), 13. század vége

Az augustalis név, amit “a császári” módon fordíthatunk, az érmén látható képhez párhuzamos: Az előlapon II. Frigyes babérkoszorút viselő királyi mellszobra és tábornok köntöse látható. A ruhadarabot a jobb váll fölött egy gyűrűs bross tartja a helyén. Jobb felkarján karperec vagy tunikája szegélye látható. Példaként a római császár Hadrian érméjével való összehasonlítás világossá teszi, hogy II. Frigyes saját magát, római császárok stílusában ábrázolta. Arról vita folyik, hogy az érmék valósághű képet mutatnak-e II. Frigyes-ről, vagy csak egy idealizált császárkép látható. Frigyesnek kevés, vagy nem hiteles fellelhető portréja létezik. Azonban az érméken látható portré ábrázolása a Hohenstaufen-ház tagját, Frigyest úgy mutatja be, ahogy feltételezhetően saját magát, illetve ahogy őt kortársai és a jövő nemzedékei látni akarták. A hátlap egy balra forduló sas képét ábrázolja, hátrafordulva, szárnyai széttárva. A sas már az ókori időkben isa  hatalom szimbólumaként szolgált, és az idősebb Barbarossa Frigyes ( körülbelül 1122–1190 ) alatt vált a Német-római Birodalom császári címerévé. A sas szimbolizmus különösen fontos volt II. Frigyes számára, mert a Hohenstaufen-ház ekkor már aquila ( sas ház ) néven volt ismert. A feliratok II. Frigyes szent római császári pozíciójára utalnak: Az előlapon “IMP( erator ) ROM( anorum ) CESAR AVG( ustus )” a hátlapon pedig a neve “FRIDERICVS” látható.

Hirdetés


Közelképek II. Frigyes és Hadrianus érmeportréiról ( A kép forrása: © Bundesbank )

Ez az érme művészi minősége és politikai képi világa kivételes volt a korában. Ez különösen nyilvánvaló, ha összehasonlítjuk a kortárs érméket a Német-római Birodalomban, ahol az érmeverést, a pénzáramlatok regionális jellege formálta. II. Frigyes egyszerűbb tervezésű ezüstpénzeket is veretett ezeknek a területeknek a pénzforgalmában. A keresztény Európában használt pénz, ezüstalapú pénz volt, amely a pennyt tekintette az egyetlen érmefelosztásnak. Azonban ez csak azon három pénzrendszer egyike volt, amelyek érintkeztek egymással a Felső Középkor mediterrán országaiban. A bizánciak és arabok háromféle fémre alapozott érrendszerrel rendelkeztek, a bizánciaké elsősorban aranyra és rézre, az araboké pedig elsősorban ezüstérmékre épült. Mindegyikük érintkezett egymással Dél-Olaszországban és Szicíliában. Ezért nem meglepő, hogy hasonlóságokat találunk az augustalisok érmekibocsátási szabványát vizsgálva, a bizánci és iszlám aranyérmék között. Az augustalis tisztasága 20½ karát ( 885/1000 ), ami megegyezik a bizánci hiperpiron tisztaságával. Finom arany súlya, 4,54 g, ami megfelel a kortárs tunéziai hafsidok, a mai iszlám dupla dinár aranysúlyának. Ez volt a római és korai bizánci solidusok finom aranysúlya is. Hohenstaufen II. Frigyes szicíliai aranyérméit a Földközi-tenger térségében szándékozták forgalomba hozni, nem pedig a germán területeken. Ezt támassza alá az is, hogy ezekről a “germán területekről” csak néhány augustalis érme került elő.

hiperpiron ( görögül : νόμισμα ὑπέρπυρον nómisma hypérpyron ) a késő középkorban használatos bizánci érme volt , amely a bizánci birodalom szokásos aranyérméjeként a solidust váltotta fel az 1. században. Aleksziosz I. Komnénosz császár vezette be .

Ezek a darabok ritkán jelennek meg aukción, és a szicíliai vagy az olaszországi Szent-Római Birodalom gyűjtői számára ezek az érmék igen keresettek. Ebből következően, igen magas leütési áron szoktak elkelni. Íme néhány példa, Oslo Myntgalleri AS, Auction 23  28-29 Nov 2020, 1642. tétel vagy Classical Numismatic Group, LLC, Triton XXV  11-12 Jan 2022, 1186. tétel. Az augustalis 50 évig megőrizte népszerűségét, de végül kiszorították azok a tiszta arany érmék, amelyeket Genova és Firenze vert először 1252-ben. Genovából és Firenzéből az aranyérmék gyorsan elterjedtek Olaszország és Európa többi részére. Franciaország és Anglia a század vége előtt bocsátott ki aranyérméket, Németország pedig 1328-ban kezdte meg az aranyérmék verését. Azt azonban kijelenhetjük, hogy a késő ókor óta ezek voltak az első nehéz aranyérmék, amelyeket Nyugaton vertek, ezért egyfajta fordulópontot jelentenek az érmék és a pénz történetében.

Felhasznált forrás: bundesbank.de,  A coin fit for an emperor  ( The augustalis of Hohenstaufen monarch Frederick II )

Hirdetés


Van véleményed? Valamit javítanál a cikkben? Vagy csak hozzászólnál?


Legfrissebb bejegyzések